Wiser

Nguyễn Hoàng Nguyên – Lớp 12.1

Đạt 8.0 điểm IELTS - Đạt 1047 điểm cuộc thi MAP test cấp Quốc tế - Đạt 1440/1600 điểm tại cuộc thi SAT cấp Quốc Tế