CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Nhà trường có nhiều hình thức khuyến khích tinh thần học tập tích cực, thái độ học tập nghiêm túc và nỗ lực luôn cầu tiến trong quá trình học tập rèn luyện của học sinh. Ngoài các cách thức động viên, khen thưởng trong lớp học theo các hoạt động của giáo viên, nhà trường có chính sách Học bổng tài năng để ghi nhận những thành tích đáng khích lệ của các em trong năm học, đồng thời khuyến khích các em không ngừng phấn đấu để phát huy các tiềm năng của bản thân.

Học bổng tài năng được trao trong các buổi lễ của nhà trường nhằm vinh danh các học sinh xuất sắc, dựa trên thành tích học sinh đạt được trong các kỳ thi học thuật, thể thao, văn hóa, các hoạt động xã hội do các tổ chức giáo dục tổ chức được Hội đồng Giáo dục nhà trường phê duyệt.

Học bổng dành cho HS Hiện hữu năm học 2021-2022

Học bổng Tài năng dành cho HS năm học 2021-2022 | Merit Scholarship Program 2021-2022