HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2024 – 2025

BIỂU PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ NĂM HỌC 2024-2025

Xin vui lòng liên hệ phòng Tuyển sinh: (028) 3840 9292 để có thêm thông tin về các chính sách ưu đãi hiện hành.