HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2022 – 2023

BIỂU PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2023

Xin vui lòng liên hệ phòng Tuyển sinh: (028) 3840 9292 để có thêm thông tin về các chính sách ưu đãi hiện hành.