LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Từ những ngày đầu thành lập, trường Wellspring Saigon đã liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Bang Massachusetts, Hoa Kỳ, nhằm xây dựng một khung chương trình quốc tế khoa học, có chất lượng và được xã hội công nhận.Trong những năm học vừa qua, trường Wellspring Saigon luôn nâng cao chất lượng dạy và học chương trình quốc tế khi vận dụng sáng tạo chuẩn chương trình khung Bang Massachusetts vào môi trường giáo dục song ngữ của nhà trường. 

Năm 2016 đánh dấu một bước trưởng thành của trường Wellspring Saigon khi chính thức trở thành thành viên của College Board, Hoa Kỳ, mở đường cho việc dạy và học chương trình AP cho học sinh Trung học. Học sinh học chương trình AP sẽ có cơ hội thử thách bản thân với các kiến thức nâng cao, tương ứng với chương trình đại học Hoa Kỳ. Có được tín chỉ AP, học sinh Wellspring Saigon có ưu thế khi đăng ký tuyển sinh vào các trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới.

Vào tháng 8/2019, trường Wellspring Saigon tiếp tục trở thành đối tác chiến lược của Hiệp hội các trường Đại học Quốc tế của Hoa Kỳ, Đại học Fraser Valley của Canada, và Đại học Flinders của Úc. Vị thế đối tác chiến lược với các trường đại học danh tiếng mang về ưu thế tuyển sinh, cơ hội xin học bổng và tuyển thẳng vào đại học khi học sinh tốt nghiệp tại trường Wellspring Saigon. Nỗ lực này khẳng định cam kết của nhà trường về chất lượng đầu ra của một chương trình giáo dục song ngữ chất lượng cao, hiện đại và nhân văn.

Nhân vào  đây để tìm hiểu về College Board.

College board