CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Chương trình giáo dục song ngữ Tiểu học của Wellspring Saigon được xây dựng trên nền tảng tích hợp kiến thức khoa học, xã hội và các kỹ năng học thuật ở tất cả các môn học của chương trình Việt Nam và chương trình Quốc tế. Đa dạng về phương pháp như dạy học theo năng lực, lấy học sinh làm trung tâm, học tập thông qua dự án, học tập trải nghiệm, khám phá tri thức bên trong và ngoài lớp học sẽ giúp học sinh nuôi dưỡng lòng say mê học hỏi, hình thành tư duy phản biện, suy nghĩ độc lập, phát huy tính sáng tạo và tính tự chủ, tự học.

Mô hình chương trình song ngữ kiến tạo giúp học sinh sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Tiếng Việt và tiếng Anh. Khối lượng kiến thức lõi của chương trình được tiếp cận, khai thác và áp dụng thông qua môi trường ngôn ngữ chuyên biệt sẽ thúc đẩy quá trình hình thành kỹ năng học tập, phương pháp tư duy, năng lực giao tiếp, hợp tác và năng lực giải quyết các tình huống trong cuộc sống.

Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục song ngữ Tiểu học Wellspring Saigon tạo nền tảng giáo dục tích cực, góp phần phát hiện, nuôi dưỡng và bồi dưỡng năng khiếu của học sinh. Học sinh có nhiều điều kiện và cơ hội để phát huy sở trường trong các hoạt động học tập, tham gia Câu lạc bộ, các cuộc thi học thuật và hoạt động sáng tạo.

Chương trình Việt Nam

Chương trình Việt Nam Tiểu học được xây dựng từ Chương trình Giáo dục Quốc gia, do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định. Chương trình phát triển theo phương pháp tích hợp nội môn và liên môn, tối ưu hóa nội dung học tập và kết quả đầu ra, đồng thời vẫn bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc dân tộc trong nội dung và hình thức truyền tải giáo dục.

Nội dung giáo dục của các môn học chương trình Việt Nam được thiết kế theo học phần, với khối lượng và thời lượng phù hợp với từng lứa tuổi và đặc điểm của từng lớp học. Các chủ đề học tập đảm bảo học sinh Tiểu học có thể trải nghiệm và thực hiện các nhiệm vụ học tập vừa sức và nâng cao. 

Thực hiện định hướng cá thể hóa, giáo viên thường xuyên quan sát, đánh giá quá trình học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức của từng học sinh, tập trung phát triển các năng lực cốt lõi và khuyến khích sự tiến bộ vươn lên trong học tập. Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh không chỉ thể hiện qua điểm số mà còn được các giáo viên nhận xét trên tất cả các phương diện. 

Chương trình Quốc tế

Chương trình Quốc tế Tiểu học mang đến cho học sinh cơ hội học tập môn Ngữ văn Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh với 100% giáo viên quốc tế. Ngoài việc kế thừa những chuẩn kiến thức và kỹ năng của Khung chương trình Bang Massachusetts, bao gồm chuẩn Common Core và NGSS, chương trình Quốc tế còn được phát triển một cách chọn lọc để có thể tích hợp với chương trình Việt Nam về nội dung, tăng cường vận dụng kiến thức, hoạt động thực hành, cơ hội rèn luyện ngôn ngữ tiếng Anh trong những tình huống học tập gần gũi với lứa tuổi Tiểu học.

Cũng như chương trình Việt Nam, hoạt động học tập của học sinh trong các môn học của chương trình Quốc tế được đánh giá trong quá trình và theo định kỳ, bằng điểm số và thông qua nhận xét của giáo viên. Ngoài ra, chương trình Quốc tế sử dụng bài thi Đo lường mức độ tăng trưởng học thuật (MAP Test) do Hiệp hội Khảo thí NWEA Hoa Kỳ thiết kế. Sử dụng hệ thống kiểm tra ngoài không chỉ cung cấp thông tin chi tiết về mức độ tiến bộ về năng lực học tập của học sinh mà còn đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra và đánh giá của chương trình Quốc tế.