CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG HỌC SINH

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU QUA HỆ THỐNG CLB

Hệ thống câu lạc bộ được thiết kế dựa trên Thuyết đa trí tuệ (các loại hình thông minh), cơ chế hoạt động của Não bộ và Tâm lý học lứa tuổi nhằm giúp học sinh phát huy năng khiếu hoặc theo đuổi những đam mê và sở thích của riêng mình.

Câu lạc bộ là nơi sinh hoạt của tất cả học sinh Wellspring Saigon có cùng chung niềm đam mê dưới sự điều phối của các chuyên gia và các giáo viên nhiều kinh nghiệm. Câu lạc bộ trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ Khoa học – Công nghệ, Kỹ năng sống, Thể thao, Nghệ thuật, …

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ HỘI

Chương trình Giáo dục Cảm xúc và Kỹ năng xã hội (SEL) là một tiến trình mà thông qua đó, trẻ em và người trưởng thành tiếp thu và thực hành hiệu quả kiến thức, thái độ, kỹ năng cần thiết để hiểu và quản lý cảm xúc, thiết lập và đạt được các mục tiêu tích cực, cảm nhận và thể hiện sự thấu cảm đối với người khác, thiết lập và duy trì các mối quan hệ tích cực và ra quyết định có trách nhiệm (CASEL, 2017).

CHƯƠNG TRÌNH THAM VẤN TÂM LÝ

Bên cạnh chương trình Giáo dục Cảm xúc xã hội, Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tới việc hỗ trợ cho các cá nhân học sinh gặp các vấn đề khó khăn về tâm lý. Các chuyên viên tham vấn được đào tạo bài bản và cập nhật thường xuyên kiến thức về tâm lý học đường với chuyên gia để có thể nắm bắt và hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển tâm lý, nâng cao năng lực giúp học sinh tự tin giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Nghiên cứu khoa học là một môn học chính thức dành cho học sinh Trung học, nhằm nuôi dưỡng tinh thần nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi về nghiên cứu khoa học của ngành giáo dục trong nước và quốc tế, tạo cơ hội cho học sinh tham gia cọ sát ở các cuộc thi về nghiên cứu khoa học, có được những suất học bổng…

Nhà trường cũng định kỳ tổ chức Ngày hội khoa học (Science Fair) dành cho học sinh tất cả các khối để các em có thể thực nghiệm theo tinh thần học đi đôi với hành.