SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Trường Phổ thông Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon là một trong những chiếc nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài bằng sự tích hợp Chương trình Giáo dục Quốc tế – Việt Nam. Wellspring Saigon là ngôi nhà thứ hai, là nơi nâng cao nền tảng Trí lực – Tâm lực – Thể lực và khả năng cảm thụ nghệ thuật giúp học sinh có tầm nhìn Quốc tế và tâm hồn Việt Nam.

SỨ MỆNH

Dự báo, đáp ứng nhu cầu phát triển về năng lực và trí tuệ của Thầy, Cô và Học sinh thông qua việc kết hợp giáo dục hiện đại với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với mục tiêu hướng đến là đào tạo nên thế hệ học sinh phát triển hài hòa giữa Nhân cách, Trí tuệ, Cảm xúc và Năng lượng, trường Wellspring Saigon luôn hướng các em học sinh:

–          Biết tôn trọng;

–          Suy nghĩ tích cực;

–          Biết yêu thương và chia sẻ;

–          Có động lực trong học tập, trong cuộc sống.