PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA WISERS

Dựa trên giá trị cốt lõi của Nhà trường, Ban Giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên luôn cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục trong suốt quá trình học sinh theo học tại trường và định hướng học sinh sau khi tốt nghiệp tại trường Wellspring Saigon sẽ sở hữu các phẩm chất và năng lực như sau:

Phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và nghệ thuật:

–          Chuẩn bị đầy đủ hành trang cho việc học tập ở cấp học cao hơn;

–          Có tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề của cuộc sống bằng phương pháp tích cực và sáng tạo;

–          Có khả năng đáp ứng các đòi hỏi khác nhau của xã hội, các mức độ yêu cầu của công việc trong khuôn khổ đạo đức và tính kỷ luật;

–          Hiểu tầm quan trọng của sự phát triển hài hòa về trí lực – tâm lực – thể lực.

Phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả:

–          Sử dụng văn phong đa dạng, liền mạch, rõ ràng;

–          Có khả năng đọc hiểu văn bản và ứng dụng vào thực tế;

–          Phát âm chuẩn xác, trình bày ngắn gọn và đầy tính thuyết phục;

–          Lắng nghe và tiếp nhận thông tin một cách chủ động.

Phát triển tính cách cá nhân, thấu hiểu và hòa nhập với cộng đồng:

–          Có nhân sinh quan đa chiều;

–          Tôn trọng và thấu hiểu sự khác biệt của các nền văn hóa và dân tộc;

–          Ứng xử phù hợp với sự tôn trọng trong nhóm và độc lập;

–          Cống hiến trí lực, tâm lực và thể lực của bản thân vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội;

–          Làm quen với việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc.

Phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ và sử dụng truyền thông:

–          Có năng lực sử dụng công nghệ một cách thông minh và sáng suốt để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống;

–          Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao kết quả học tập và hiệu quả công việc.