QUY TRÌNH TUYỂN SINH

THỦ TỤC NHẬP HỌC

  • Khảo sát đầu vào (các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu):
    – Lớp 1: Thời gian khảo sát trong 60 phút (phỏng vấn tiếng Anh 15 phút và 45 phút với chuyên môn tiếng Việt)
    – Lớp 2 – lớp 5: Thời gian làm bài 90 -150 phút bao gồm 3 môn: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh (Nghe nói & Đọc viết)
    – Lớp 6 – lớp 12: Thời gian làm bài 120-150 phút bao gồm 3 môn: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh (Nghe nói & Đọc viết).
  • Phí khảo sát: 1.000.000vnd/học sinh/lần
  • Sau 03 ngày làm việc sẽ có kết quả khảo sát và học sinh (đạt kết quả khảo sát đầu vào) sẽ được đảm bảo giữ chỗ trong 07 ngày để Phụ huynh hoàn tất thủ tục nhập học theo yêu cầu của nhà trường.
  • Lưu ý: Nhà trường chỉ nhận đăng ký khảo sát theo số thứ tự đăng ký đối với cấp lớp còn chỗ. Phụ huynh vui lòng đặt lịch khảo sát trước 02 ngày làm việc với bộ phận Tuyển sinh để được xác nhận.