THAM VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

Bên cạnh chương trình Giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội, Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tới việc hỗ trợ các cá nhân Học sinh gặp các vấn đề khó khăn về tâm lý. Các chuyên viên tham vấn được đào tạo bài bản và cập nhật thường xuyên kiến thức về tâm lý học đường với chuyên gia để có thể nắm bắt và hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển tâm lý, nâng cao năng lực giúp học sinh tự tin giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Một giờ học tiêu biểu cùng chuyên gia Tham vấn Tâm lý Học đường – thầy Tấn Phú