CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Nhà trường có nhiều hình thức khuyến khích tinh thần học tập tích cực, thái độ học tập nghiêm túc và nỗ lực luôn cầu tiến trong quá trình học tập rèn luyện của học sinh. Ngoài các cách thức động viên, khen thưởng trong lớp học theo các hoạt động của giáo viên, nhà trường có chính sách Học bổng tài năng để ghi nhận những thành tích đáng khích lệ của các em trong năm học, đồng thời khuyến khích các em không ngừng phấn đấu để phát huy các tiềm năng của bản thân.

Học bổng tài năng được trao trong các buổi lễ của nhà trường nhằm vinh danh các học sinh xuất sắc, dựa trên thành tích học sinh đạt được trong các kỳ thi học thuật, thể thao, văn hóa, các hoạt động xã hội do các tổ chức giáo dục tổ chức được Hội đồng Giáo dục nhà trường phê duyệt.

Tìm hiểu thông tin về Chính sách Khen thưởng dành cho Học sinh (áp dụng năm học 2023-2024):

CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG DÀNH CHO HỌC SINH
ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2023-2024

STUDENT EMULATION AND REWARD PROGRAMS
APPLIED FOR THE 2023-2024 ACADEMIC YEAR

Tìm hiểu thông tin về Chương trình Học bổng Tài năng Wellspring:

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC BỔNG TÀI NĂNG WELLSPRING” CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2024-2025.

“WELLSPRING MERIT SCHOLARSHIPS” PROGRAM APPLIED FOR 2024-2025.