QUY TRÌNH TUYỂN SINH

THỦ TỤC NHẬP HỌC

  • Nội dung Khảo sát: 
    • Lớp 1 – Thời gian khảo sát trong 60 phút bao gồm: Chương trình Quốc tế (Phỏng vấn trực tiếp – 15 phút); Chương trình Việt nam (Phỏng vấn trực tiếp kiểm tra các năng lực tư duy và ngôn ngữ – 45 phút).
    • Lớp 2 – Lớp 5: Thời gian khảo sát trong 90 -150 phút bao gồm: Chương trình Quốc tế (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc hiểu Môn Tiếng Anh); Chương trình Việt nam (làm bài Toán, Tiếng Việt, và Phỏng vấn trực tiếp)
    • Lớp 6 – Lớp 12: Thời gian khảo sát 120-150 phút bao gồm: Chương trình Quốc tế (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc hiểu Môn Tiếng Anh); Chương trình Việt nam (làm bài Toán, Ngữ văn, và Phỏng vấn trực tiếp)
  • Phí khảo sát: 1.000.000vnd/học sinh/lần