Dành cho khối Trung học 

Kính gửi quý Phụ huynh và các em Học sinh,

Với mục tiêu khuyến khích tinh thần tự học của Học sinh, và cũng để tạo cơ hội cho các em đào sâu nghiên cứu về các chủ đề khoa học phù hợp với sở thích của bản thân, Chương trình Quốc tế Trung học tổ chức Ngày hội Khoa học theo hình thức Trực tuyến dành cho Học sinh từ Khối 6 đến Khối 12. Học sinh được khuyến khích tự sáng tạo và thực hiện các dự án riêng ngoài giờ học để gửi bài dự thi. Đây là hoạt động tự nguyện, nhưng nhà trường rất mong Quý Phụ huynh quan tâm và khuyến khích các em tham gia Ngày hội Khoa học Trực tuyến Wellspring 2022.

Nhà trường xin gửi đến Quý Phụ huynh và các em Học sinh thông tin chi tiết về Ngày hội Khoa học Trực tuyến Wellspring 2022 như sau:

 1. Đối tượng tham gia:
 • Tất cả học sinh từ Khối 6 đến Khối 12 yêu thích môn Khoa học đều có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm từ 2 đến 3 thành viên. Mỗi nhóm/cá nhân có trách nhiệm tự chuẩn bị vật dụng cần thiết và chủ động thực hiện dự án của mình.
 • Học sinh Khối 6,7,8 và 9 đăng ký sẽ được chia thành bốn (04) bảng tương ứng với từng Khối. Riêng Khối 10, 11 và 12 sẽ được chia vào cùng một (01) bảng.
 1. Cách thức đăng ký:
 • Học sinh sẽ đăng ký trực tuyến bằng cách điền vào mẫu đơn theo liên kết sau: ĐƠN ĐĂNG KÝ
 • Học sinh cần điền đầy đủ thông tin khi đăng ký bao gồm thông tin về các thành viên cùng phác thảo dự án của đội mình. Các em có thể tham khảo mẫu đơn đăng ký từ liên kết sau: MẪU THAM KHẢO
 • Hạn nộp đơn đăng ký: 24:00 ngày 27/03/2022. Sau khi nhận đơn đăng ký, các Giáo viên Bộ môn Khoa học sẽ chọn lọc và phê duyệt các đề tài đăng ký nhằm chọn ra các dự án phù hợp và nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn an toàn trước khi học sinh bắt đầu thực hiện.
 • Sau khi hoàn tất đăng ký và được duyệt dự án, Ban Tổ chức sẽ gửi hướng dẫn thực hiện chi tiết cùng với hướng dẫn bình chọn đến Học sinh.
 1. Yêu cầu bài dự thi:
 • Học sinh có thể tùy chọn chủ đề theo sở thích cá nhân và dạng dự án bao gồm: thí nghiệm, mô hình khoa học hoặc bài nghiên cứu. 
 • Thực hiện Bản trình bày chi tiết về dự án theo định dạng PowerPoint.
 • Thực hiện một (01) video có độ dài từ 2-4 phút thuyết trình về dự án, thể hiện rõ thí nghiệm/mô hình và phần trình bày chi tiết về dự án trên PowerPoint.

Nhà trường hy vọng nhận được sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh. Nếu Quý Phụ huynh và các em cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Chương trình Quốc tế Trung học qua email ip.secondary@wellspringsaigon.edu.vn

Trân trọng, 

Chương trình Quốc tế – Trung học

Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon


Wellspring’s Virtual Science Fair 2022 – Secondary

Dear Parents and Students,

In order to help students become self-motivated and take charge of their learning as well as give them a chance to pursue their interest in science topics, the International Secondary Program will be holding a Virtual Science Fair for grades 6 to grade 12. Students will be encouraged to create their own projects, outside of school and submit their products. While this is not compulsory, students are strongly encouraged to consider taking part in contributing to Wellspring’s Virtual Science Fair 2022. 

We would like to send you the details of Wellspring’s Virtual Science Fair 2022 as follows:

 1. Participants:
 • All students from grade 6 to grade 12 who are interested in Science are invited to participate. Students may work individually or in groups with up to 3 members. Each student or group will be responsible for obtaining the materials needed for their project and putting it together themselves.
 • Students in grades 6, 7, 8 and 9 who register will compete within their own grade level. Grades 10, 11, and 12 will compete within the same group.
 1. How to register:
 • Students can apply online by filling out the form at the following link: REGISTRATION FORM.
 • Students need to fill in all information when registering, including team members and project outlines. You can preview the form at this link: PROJECT OUTLINE.
 • The deadline for registration is 12h00 PM on March 27, 2022. When we receive your forms, Science teachers will review them to approve and select the appropriate projects and materials for safety before students begin their work.
 • After teachers’ approvals, we will send you the guidelines for the projects and the voting instructions.
 1. Requirements:
 • Students can choose topics that they are interested in. The topics should be either research, models, or experiments.
 • Students have to submit:
 • The slides of the presentation: indicating the details of the projects.
 • The 2-4 minute video in which they describe their projects and results.

We are looking forward to receiving enthusiastic participation from all students. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at ip.secondary@wellspringsaigon.edu.vn

Sincerely,

International Program – Secondary

Wellspring Saigon International Bilingual School