HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HÈ 2021

Biểu phí Hè 2021

Xin vui lòng liên hệ phòng Tuyển sinh: (028) 3840 9292 để có thêm thông tin về các chính sách ưu đãi hiện hành.