Vừa qua, Wellspring Saigon rất vui mừng và tự hào khi WISers Khối Trung học đã đạt được thành tích ấn tượng trong cuộc thi OIympic Tháng 4.

Đây là cuộc thi truyền thống hằng năm do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức nhằm giúp các bạn học sinh bộc lộ, phát huy và nuôi dưỡng năng khiếu bản thân ở các môn học như Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử – Địa Lý và Khoa học Tự nhiên.

Bằng sự tự tin, rèn luyện không ngừng và sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy cô, WISers Khối Trung học đã không ngừng khẳng định bản thân ở các kì thi lớn. Wellspring Saigon xin chúc mừng các WISers!

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'WELLSPRING NAL Congratulations! Students with high achievements at the Ho Chi Minh City Olympiad April Subject: Natural Sciences Nguyen Tat Hoang Lam 6.1 Nguyen Tan Ninh Gold medal Tran Thanh Ngan 8.2 Gold medal Huynh Gia Thao Linh Si Iver medal Le Nguyen Thao Nguyen 6.4 Silver medal ze medal'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'WELLSPRING LING Congratulations! Students with high achievements at the Ho Chi Minh City Olympiad April Subject: Maths Nguyen NguyenKhangNinh6.3 Khang Gold medal Nguyen NguyenKhanhLinh8.2 Chun Nam Quân 7.6 Gold neda Nguyen Phuc Anh 6.6 Silver meda Giang Nghiep Huy Bronze medal ronze medal'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'WELLSPRING LSC LING Congratulations! SStudents with high achievements at the Ho Chi Minh City Olympiad April Subject: Literature Do Nhu Xuan Hoang 8.4 Nguyen Pham Chi Mai 7.6 Silver medal Tu Phu Ngoc Linh 8.4 Bronze medal Nguyen Ngoc Minh Dan 8.4 Bronze medal Bronze medal'
Có thể là hình ảnh về văn bản