Là những học sinh sẵn sàng tạo ra những thay đổi tích cực lên các vấn đề địa phương và thế giới, WISers Trung học vừa qua đã tham gia buổi hội nghị của Mạng lưới những vấn đề toàn cầu – GIN Conference cùng đại diện đến từ các trường Quốc tế khác trên địa bàn thành phố.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội nghị GIN năm nay đã được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams. Với sự hăng hái và chuẩn bị kĩ càng, 15 đại diện của Wellspring Saigon đã hăng hái tham gia các nhóm GANG (Global Action Network Groups) ở các chủ đề như Đời sống dưới nước (Marine Life), Quyền động vật (Animal Rights), Bạo lực gia đình (Domestic Abuse), Thất học (Lack of Education), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Chênh lệch giàu nghèo (Wealth Inequality), cộng đồng LGBTQ+, Chênh lệch giới tính (Gender Inequality).

Được viết tắt từ cụm Global Issues Network (Mạng lưới những vấn đề toàn cầu), GIN là hội nghị được thành lập vào năm 2003 nhằm giúp các bạn học sinh nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm và đưa ra các giải pháp tích cực cho các vấn đề của địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Thông qua hội nghị GIN, WISers trường ta không chỉ khẳng định bản lĩnh, nhận thức đến các vấn đề địa phương và toàn cầu, mà còn từng bước trở thành những công dân toàn cầu, góp phần phát triển và xây dựng một tương lai tốt đẹp.