Wellspring Saigon xin chúc mừng các WISers xuất sắc nhận được các suất Học bổng Tài năng dành cho Học sinh hiện hữu của năm học 2019- 2020. Với khả năng và phong thái tự tin, các WISers đã gây ấn tượng và chinh phục được Hội đồng Xét tuyển với phần hùng biện và trả lời các câu hỏi đầy thuyết phục.

Khối Tiểu học:

 • Trần Quỳnh Đan (Lớp 3.4) – 30% học phí thuần năm 2020-2021
 • Trần Đức Duy (Lớp 1.6) – 10 triệu đồng
 • Huỳnh Tuấn Khanh (Lớp 2.5) – 10 triệu đồng
 • Thiệu Minh Anh (Lớp 4.1) – 10 triệu đồng
 • Đinh Minh Thư (Lớp 5.2) – 10 triệu đồng

Khối Trung học:

 • Nguyễn Thư Kỳ (Lớp 7.5) – 30% học phí thuần năm 2020-2021
 • Bùi Ngọc Thảo Anh (Lớp 11.1) – 20% học phí thuần năm 2020-2021
 • Đỗ Ngân Hà (Lớp 6.4) – 10 triệu đồng
 • Nguyễn Thảo Hiền (Lớp 6.7) – 10 triệu đồng
 • Nguyễn Bảo Châu (Lớp 8.1) – 10 triệu đồng
 • Nguyễn Viết Quang Nam (Lớp 11.1) – 10 triệu đồng

Wellspring Saigon tin chắc Chương trình Học bổng Tài năng sẽ là bước đệm để các WISers tự tin chinh phục con đường học tập phía trước. Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các bạn!