Nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch Covid-19, học sinh toàn Thành phố nói chung và WISers nói riêng đã dừng đến trường từ ngày 10/05/2021 và chuyển sang hình thức học tập trực tuyến.

Với các bạn, việc ngay lập tức chuyển sang chế độ học trực tuyến theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM cũng không hề khó khăn khi học trực tuyến vẫn vui như khi học ở trường. Dù đã hoàn thành xong kỳ thi cuối kỳ nhưng tất cả WISers vẫn đều tập trung lắng nghe bài giảng của giáo viên và thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học trực tuyến.

Các lớp học trực tuyến của Wellspring Saigon đều được kiểm soát trên nền tảng Microsoft Teams. Toàn bộ các bài giảng, bài tập, tài liệu tham khảo, các buổi thảo luận giữa giáo viên và học sinh…đều được cập nhật liên tục. Đây chính là sợi dây liên kết giúp nâng cao chất lượng dạy và học dù ở bất cứ đâu, đặc biệt là trong thời gian chuyển đổi sang việc học trực tuyến.

Có thể là hình ảnh về 2 người và màn hình
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà