Wellspring Saigon rất vinh hạnh khi WISers Trung học có 22 đề tài đạt giải cao, vượt xa hẳn các trường Trung học đến từ các quốc gia phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan,….tại cuộc thi Genius Olympiad 2021. Ngoài ra, Wellspring Saigon còn đứng vị trí thứ 3 trường có số dự án tham gia nhiều nhất với 44 dự án trong toàn cuộc thi.

Genius Olympiad là cuộc thi Quốc tế ra đời nhằm thúc đẩy nhận thức về các vấn đề môi trường thông qua các dự án Khoa học (Science), Viết Sáng tạo (Creative Writing), Kinh Doanh (Business), Robotics, Nghệ thuật (Art), Âm nhạc (Music), Làm phim ngắn (Short Film) nhận được đông đảo sự tham gia của học sinh Trung học toàn thế giới.

Như truyền thống của Nhà trường, WISers Khối Trung học hằng năm đều hào hứng tham gia dưới sự hướng dẫn nhiệt tình từ thầy cô với các đề tài Khoa học đặc sắc tại các hạng mục. Theo thống kê của cuộc thi, Genius Olympiad 2021 có tổng cộng 85 quốc gia tham dự với 1245 dự án được chấp nhận trong số 2841 dự án tham gia.

Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với công lao và nỗ lực của các bạn. Wellspring Saigon xin chúc mừng Thầy Cô và WISers đạt giải.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'WELLSPRING NAL SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 CREATIVE WRITING HONORABLE MENTION LÝ QUỲNH NGHI CLASS 12.3'
Có thể là hình ảnh về 1 người, kính mắt và văn bản cho biết 'WELLSPRING NTERNA SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 ART WELLSP SILVER MEDAL NGUYỄN HOÀNG NGÂN NHI CLASS 11.1'
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'WELLSPRING NTERNA IONAL SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 ART WELLSPRING HONORABLE MENTION ĐỖ HỒNG DUNG CLASS 12.1'
Có thể là hình ảnh về 1 người, kính mắt và văn bản cho biết 'WELLSPRING SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 CREATIVE WRITING WE LSPRING SILVER SEMEDAL MEDAL NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH CLASS 12.1'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'WELLSPRING TIONAL SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 ART LSPRING SILVER MEDAL ĐẶNG ĐOÀN THỤC ANH CLASS 12.1'
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'WELLSPRING NTERNA SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 SHORT FILM HONORABLE MENTION HONORABLE MENTION PHẠM HIỀN NHI CLASS 11.1 NGUYỄN HỒ TUỆ SAN CLASS 11.1'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'WELLSPRING NTERNAT SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 ART GOLD MEDAL LÊ ANH ĐAN KHUÊ CLASS 11.1'
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'WELLSPRING NTERNAT SCHOOL GEN OLYMPIAD 2021 MUSIC SILVER MEDAL NGUYỄN NGỌC TÂM NHƯ CLASS 12.3 SILVER MEDAL SILVER MEDAL NGUYỄN TUỆ NGEA ANH TRẦN MAI KHANH CLASS 12.2'
Có thể là hình ảnh về 1 người, kính mắt và văn bản cho biết 'WELLSPRING SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 ART WELLSPR GOLD MEDAL Võ TRẦN BẢO HOA CLASS 10.1'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'WELLSPRING NTERNA SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 SCIENCE BRONZE MEDAL NGUYỄN ĐOÀN QUANG MINH CLASS 10.1'
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'WELLSPRING INTERNAT GENIUS OLYMPIAD 2021 SHORT FILM GRAND AWARD GRAND AWARD NGUYỄN CAO MINH TRỨ CLASS 11.2 PHẠM THANH MINH TRIẾT CLASS 11.2'
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'WELLSPRING NGUAL SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 SHORT FILM WEL SILVER MEDAL SILVER MEDAL NGUYỄN HOÀNG MINH THƯ CLASS 9.1 VƯƠNG NGỌC THIÊN THIÊN KIM CLASS 9.1'
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'WELLSPRING NGUA GENIUS OLYMPIAD 2021 BUSINESS HONORABLE MENTION HONORABLE MENTION LÊ HẢI THY CLASS 10.1 CHU UYÊN PHƯƠNG CLASS 10.1'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'WELLSPRING SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 ART WEL SILVER SLVEM NGUYỄN BẢO CHÂU CLASS 9.1'
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'WELLSPRING NTERNAT NGUA GENIUS OLYMPIAD 2021 SCIENCE HONORABLE MENTION TRẦN THANH NHÃ TRÚC CLASS 10.3'
Có thể là hình ảnh về 1 người, kính mắt và văn bản cho biết 'WELLSPRING INTERNAT IONALBIL GENIUS OLYMPIAD 2021 CREATIVE WRITING HONORABLE MENTION NGUYỄN PHÚC MINH CHÂU CLASS 9.3'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'WELLSPRING IONAL SCHOOL GENIUS OLYMPIAD 2021 CREATIVE WRITING BRONZE MEDAL NGUYỄN NGỌC MINH PHƯƠNG CLASS 10.1'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'WELLSPRING NTERNA GENIUS OLYMPIAD 2021 SCIENCE BRONZE MEDAL ĐẶNG KIM SƠN CLASS 10.1'