Vào ngày 30/11/2020, Bộ Y tế thông báo việc TP.HCM ghi nhận trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng sau 120 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Ban Chỉ đạo Phòng chống Dịch (PCD) Covid-19 Wellspring Saigon (WSSG) đã gửi bản Thông báo số 15 nhằm cập nhật những chỉ thị mới nhất từ Ban chỉ đạo PCD Quốc gia và Ban chỉ đạo PCD TP HCM để tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu sự tuân thủ nghiêm túc công tác phòng ngừa dịch bệnh nhằm đảm bảo sự an tâm, an toàn của cộng đồng WSSG.

Để ứng phó trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, WSSG sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cao nhất kể từ ngày 02/12/2020. Ban Chỉ đạo PCD WSSG rất mong các thành viên sẽ phối hợp tích cực trong công tác phòng ngừa dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của cá nhân cũng như tập thể WSSG!