Phần hào hứng nhất chương trình là “Chinh phục giới hạn bản thân” với các chướng ngại vật Spartan như: leo tường trơn, vượt rào, chạy qua bánh xe, ôm bình nước chạy, vượt chướng ngại vật.