Với việc đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất về phòng thi, đảm bảo an ninh khi thi và có khóa học AP được công nhận bởi College Board, Wellspring Saigon đã chính thức trở thành Trung tâm Khảo thí AP (AP Test Center) thuộc College Board từ tháng 11/2020.

Là chương trình phổ biến ở các trường Trung học Phổ thông tại Mỹ, chương trình AP (Advanced Placement) – Lớp học nâng cao sẽ giúp các bạn học sinh làm quen, nhập môn và có cơ hội nhận tín chỉ Đại học ngay còn khi còn học ở trường Phổ thông. Từ đó giúp học sinh được miễn giảm các tín chỉ môn học tương đương ở trường Đại học và học kỳ đầu năm thứ nhất. Hiện tại chỉ có một số trường Quốc tế ở Việt Nam có đào tạo và tổ chức thi, vì vậy, đây cũng trở thành cơ hội thi AP thuận tiện cho các WISers.

Kỳ thi sẽ được tổ chức theo lịch của College Board với đề thi được chuyển trực tiếp từ trụ sở tại Mỹ đến Trung tâm Khảo thí và được bảo mật lưu trữ đến ngày thi. Sau đó, Trung tâm Khảo thí Trong quá trình chuẩn bị trước và sau kỳ thi, đề thi sẽ được chuyển trực tiếp từ trụ sở College Board tại Mỹ đến trung tâm khảo thí và được bảo mật lưu trữ cho đến ngày thi. Sau đó, các bài thi sẽ được chuyển ngược lại sang Mỹ để chấm điểm với sự bảo mật và an ninh nghiêm ngặt.

Việc trở thành Trung tâm Khảo Thí AP đã khẳng định được chất lượng, uy tín về chuyên môn đào tạo của Nhà trường bởi tổ chức Quốc tế rất uy tín hiện nay. Xin chúc mừng và hi vọng cộng đồng WSSG sẽ tiếp tục cố gắng để đạt thêm những thành tựu đáng tự hào trong hành trình sắp tới.